Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1987
Monografie
    2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987
    Model Optimization in Exploration Geophysics 2: Proceedings of the 5th International Matematical Geophysics Seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 4-7, 1987
    Time's Arrow, Time's Cycle : Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time, Penguin Book, 1. vydání 1987, 220 stran
Článek
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    Activity of the geological survey, Prague in 1987
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus Chlupáč, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus CHLUPÁČ, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    Matematická geologie na hornické Příbrami 1987 - rekordy a otazníky
    Myelodactylus spatulatus LeMenn, 1987 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Zlíchov limestone of the Barrandian area, Czech Republic
    Povodeň na Jílovském a Olšovém potoce v červenci 1987
    Seismic zoning map of Czechoslovakia : version 1987
    Vulkanická skla v roce 1987
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Weak Earthquake of Aug. 10, 1987 Connected with the Jílovice Fault (Northern Bohemia)
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987