Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1993
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    18th General Assembly of EGS, Wiesbaden, May 3-7, 1993
    Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts
    BIOGEOMON Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993 - Workshop on Integrated Monitoring if Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993, Abstracts
    BIOGEOMON Symposium on Ecosystem Behaviour: Evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993 - Workshop on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague. September 17-18, 1993, Abstracts
    Geological and Landscape Conservation: proceedings of the Malvern International Conference 1993
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
    Global Boundary Events : An Interdisciplinary Conference, Kielce - Poland, September 27-29, 1993 : Abstracts
    Global Boundary Events : An Interdisciplinary Conference, Kielce - Poland, September 27-29, 1993 : Excursion Guidebook
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Proceedings of the 5th INA Conference in Salamanca 1993
    Proceedings of the 15th INA Conference in Salamanca 1993
    Proceedings of the Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Kraków Poland, September 12-19, 1993
    Proceedings of the International Seminar on Environmental Protection by the Use of Geothermal Energy, Zakopane, Poland, 13-18 September, 1993
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and eismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands, 20-22 Jan. 1993
    Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1993
    Seventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
    Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
    Seventh meeting of the Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
    Stanford Rock Physics and Borehole Geophysics Project. Annual Report 1993
    XVIII EGS General Assembly, Wiesbaden, 3-7 May, 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Článek
    Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über biostratigraphische, fazielle und isotopengeochemische Untersuchungen in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
    Bericht 1993 über biostratigraphische, fazielle und isotopengeochemische Untersuchungen in den Adneter Steinbrüchen auf Blatt 94 Hallein
    Bericht 1993 über diatomeenführende Ablagerungen der Limberg-Subformation im Raum Eggenburg auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über die mikromorphologische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 9 Retz und 22 Hollabrunn und vergleichende Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn, 38 Krems und 40 Stockerau
    Bericht 1993 über die Revision geologischer Aufnahmen und Kartierungsbohrungen auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 64 Strasswalchen
    Bericht 1993 und 1994 über die Bearbeitung fossiler Mollusken aus ausgewählten Lösskomplexen auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Gravity activities in West Bohemia in 1993
    Interpretation of Rockbursts Recorded by the Local Seismic Station Kladno-Vinařice during the Year 1993
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix HORNÝ, 1993 (Mollusca)
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky
    Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119 - 1993
    Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
    W. S. Pitcher 1993: The nature and origin of granite (Blackie Academic and Professional, London, 321 pp.)
    What is the age of the Boudky formation on the Kolby hill, the facial parastratotype of the Upper Egerian. IGCP-329 2nd Meeting, Athens, September, 1993
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993