Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1994
Monografie
    1st European congress on regional geological cartography and information systems. Geological cartography and information systems for land and environmental planning in European Regions. Bologna (Italia), Palazzo dei Congressi, June 13-16, 1994
    2nd International Meeting du project IGCP No 351 "Early Paleozoic Evolution in NW Gondwana". Rabat 29 nov. - 7 dec. 1994
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
    Abstract Book in the IGCP Project 362 Annual Meeting, Smolenice 1994
    Badania sejsmicznosci w kopalniach. Materialy 23. Polsko-Czesko-Slowackiej konferencji Ustroň-Zawodzie, 21-22 pazdziernik 1994 r
    Basement Tectonics 11 - Europe and Other Regions: proceedings of the Eleventh International Conference on Basement Tectonics, held in Potsdam, Germany, July 1994
    Bohemian Landslide Field Trip Guide 1994
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. 1
    European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. 3
    European Seismological Commission 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. Vol. 1
    European Seismological Commission 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. Vol. 2
    European Seismological Commission 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. Vol. 3
    European Seismological Commission 24th General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994
    Genius loci (K fenomenologii architektury), 1994, Odeon, Praha,
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994
    Holocene flood plain of the Labe river, Geologický ústav AV ČR, Praha, 1994
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    International Conference and short course on Coalbed methane and Coal geology 1994
    International Volcanological Congress: IAVCEI, Ankara 1994: abstracts
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti, Společnost přátel Děčína Amici Decini, 1994, Děčín
    Manufacturing Science and Engineering 1994. 1, New Product Introduction - Measurement and Inspection of Products and Processes - Non-Traditional Manufacturing Processes in the 1990s.
    Meteorological Events and Natural Disasters, and appraisalof the Piedmont (North Italy) case history of 4-6 November 1994 by a CEC field mission
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
    Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci
    Results of geomagnetic measurements made at the Observatory of Budkov in 1994
    Sborník konference Hnědé uhlí 1994
    Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994
Článek
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Bericht 1993 und 1994 über die Bearbeitung fossiler Mollusken aus ausgewählten Lösskomplexen auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moldanubikum auf Blatt 6 Waidhofen an der Thaya
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 9 Retz
    Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1994 über geologischen Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1994 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bohemian Landslide Field Trop 1994, Field Trip Guide
    CEC Project MeFISSt - Field trip in the Langhe Hills (November 27-29, 1994)
    Classification of huminite - ICCP System 1994
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech Republic, between 1994 and 2000
    Trilobiten aus dem Barrandium : Funde von der VFMG-Tagung in Prag 1994
    V.M. Goldschmidt Conference for the Advancement of Geochemistry 1994
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994