Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1995
Monografie
    Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995
    Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3, Soil acidification, Forest damages, Direct effects on vegetation, Acidification and climate change, Effect to natural ecosystems, Ecosystem experiments, Recovery from acidification, Groundwater acidification
    Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 4, Emissions, Atmospheric and deposition processes, Acidification outside Europe and North America, Critical loads, Regional air pollution control strategies, Effects on materials
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung: workshop des Bayerischen Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
    Geologische Untersuchungen im Umfeld der Kontinetalen Tiefbohrung. Workshop des Bayerische Geologischen Landesamtes und des DFG-Schwerpunktprogrammes KTB am 16. und 17. November 1995 in München
    Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, dalo Okresní muzeum v Děčíně, 1995, 169 stran
    Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. -- Praha : Academia, 1995
    pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
    PREPROC - Software for automated preprocessing of digital seismic data. Manual edition July 1995
    Proceedings of the International Symposium on Air Pollution by Particulates, October 4-6, 1995, Prague, Czech Republic
    Proceedings of the second international conference on the mechanics of jointed and faulted rock, Viena 10-14 April 1995
    Proceedings of the XVth Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, September 17-20, 1995, Athens
    Překročení mezí : konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti, Praha : Argo : Nadace Eva, 1995, 319 s
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1995
    Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels 8-16 September 1995: abstract Volume
    The Czech Republic in Brief, 1995, Praha, Česká geografická společnost
    VII International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Madrid, Spain, September 12-15, 1995. Abstracts
    Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za 1995
Článek
    Bericht 1995 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär der Neogenen Vortiefe und Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Kammersdorf und Unterschoderlee auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone des Wienerwaldes (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über mikropaläontologische Untersuchungen untermiozäner Sedimente auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Seismicita západních Čech v období 1995
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Vývoj populace České republiky 1990 - 1995
    The YOHKOH soft X-ray images and geomagnetic activity in 1995
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995