Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1997
Monografie
    1997 AAPG International Conference ŕ Exhibition
    Abstracts. Tourmaline 1997 International Symposium on Tourmaline
    Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geology Annual Report 1997
    Acid Snow and Rain, Proceedings of International Congress of Acid Snow and Rain 1997, October 6 (Mon)-8 (Wed), 1997, Niigata, Japan
    Acta Universitatis Carolinae 1997 Geographica
    AGU 1997 Fall Meeting
    Annual report 1997. Frank laboratory of neutron physics of the Joint institute for nuclear research
    Documenta geonica 1997. Documents of geonics 1997
    European Coal Geology. Proceedings of 3rd European Coal Conference 5-10 May 1997 Izmir - Turkey
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15.-18. 10. 1997. 1
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geothermal district heating schemes. 1997 course text-book
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Herpetology '97 - Abstracts of the Third World Congress of Herpetology, 2-10 August 1997 Prague, Czech Republic
    IASPEI 1997. Abstracts
    IASPEI 1997. The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earths Interior. Abstracts
    Mine Planning and Equipment Selection 1997
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
    Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Plymouth, U.K., September 6-16, 1997, special publ. no. 7
    Progress Report on ASPELEA Project, 1st period (October 1, 1997 - September 30, 1998)
    Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998)
    Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. 4th European PVM/MPI Users group Meeting Cracow, Poland, November 1997. Proceedings
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1997
    Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1997
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Tanec obrů - Není jen Stonehenge, Academia, Praha 1997 , 236 stran
    Tourmaline 1997 - Field Trip Guidebook
    Tourmaline 1997 - International Symposium on Tourmaline: abstracts
    Tourmaline 1997, International Symposium on Tourmaline
    Zpravodaj okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997
Článek
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    Akademie věd České republiky 1997
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    Andegavia simplex Pillet 1972, Sagittapeltis triangularis Kim 1997 und einige ähnliche Taxa (Scutelluidae; Trilobita; spätes Unterdevon): Morphologie, Systematik und geografische Verbreitung
    Bericht 1997 über geologische Afnahmen im Zentralgneis auf Blatt 155 Markt Hofgastein
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Teriär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Patzenthal auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen von Quartärlokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf Blatt 38 Krems an der Donau
    Changes in the channels and floodplain of Sudetic rivers in the Morava River Basin after flood in July 1997
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek (Studia geoph. et geod. 44 (2000), 272-291
    Comparison of absolute and relative moment tensor solutions for the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Comparison of absolute and relative moment tensor solutions fro the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Comparison of the 1997 and 2000 West Bohemian swarms from the viewpoint of the location, source mechanism and space-time energy release
    Cutt-off of a railway line by earth flows in the Czech Republic during July 1997
    Disastrous floods in Moravia and Silesia in july 1997 (a prelimitary report on their causes, course and losses)
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Floods in Moravia 1997 and regional development
    Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geodynamická síť Sudety - stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geodynamická síť Sudety: stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení regionálních aspektů povodně 1997 v povodí řeky Moravy
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Ionospheric Alfvén resonator control over the frequency-variable Pc1 event in Finland on May 14, 1997
    Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997
    Miedzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 : Skalský Dvůr, Czechy, 20-25.6.1997
    Migration of events during January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region)
    Migration of events during the January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region)
    Moment tensors of the January 1997 earthquake swarm in NW Bohemia (Czech Republic): double-couple vs. non-double-couple events
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Non-double-couple earthquakes of 1997 January in West Bohemia, Czech Republic: evidence of tensile faulting
    Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
    Refined location of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Refined locations of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Reply to Comment by V. Vavryçuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Seismic source model from West Bohemia seismograms inversion - the method and preliminary results for ML=2.0, Jan 17 1997 event
    Seismic source model from West Bohemia seismograms inversion : the method and preliminary results for ML=2.0, Jan 17 1997 event
    Sezóna v Pekle. Zpráva o výzkumech v pískovcovém pseudokrasu v roce 1997
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
    Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech republic triggered by extreme rainfalls in 1997 (an example from Vsetin district)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetin district)triggered by extreme rainfalls in 1997
    Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997
    Soil Contamination in a Flooded Area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997
    Zpráva o činnosti České zeolitové skupiny v roce 1997
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti za rok 1997
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997