Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1998
Monografie
    8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998
    8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 - Abstracts
    10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků
    13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 1998, 23-28 August 1998, Prague, Czech Republic
    Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins. -- Neuchatel, 1998
    Documenta geonica 1998. (Blaheta, R.: Numerical methods in elasto-plasticity)
    Gaia's body, towards a physiology of the earth, 269 stran, Springer-Verlag, New York 1998
    A Geochemical and Mineralogical Approach to Environmental Protection.Proceedings of the International school Earth and planetary sciences.Siena, 25-31 October 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Hardrock hydrogeology of the Fennoscandian Shield : proceedings of the Workshop on Hardrock Hydrogeology, Äspö, Sweden, May 26-27, 1998
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Mechanics of Jointed and Faulted Rock. Proceedings of the third international conference on Mechanics of jointed and faulted Rock - MJFR - 3 /Vienna/Austria/6-9 April 1998
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Muž z ledovce, Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1998. Z němčiny přeložili H. a V. Salačovi, 290 stran,
    Progress Report on ASPELEA Project, 1st period (October 1, 1997 - September 30, 1998)
    Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998)
    Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene, Paleoclimate Research, ESF Project: European Paleoclimate and Man 12, 444 stran, 140 obr., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1998
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1998
    Sixth International Graptolite Conference & 1998 Field meeting of the IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy
    Society of exploration geophysicists. Expanded abstracts with biographies. 1998 technical program. Volume 2
    Statistická ročenka životního prostředí ČR v r. 1998
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
Článek
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    Association des géologues du permien : excursion dans le permien de Tchéquie 13-17 juillet 1998
    B.3. - Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities of earthquakes in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - 2nd Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1999-1-1 area, National Application Document - Eurocode 8
    B.3 Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8. Epicentres of earthquakes in the Czech Republic and its immediate vicinity
    B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Czech-Italian geomorphological and geological workshop in 1998
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Dvakrát INHIGEO 1998
    The EUROPROBE TESZ and PACE TMR network Meetings, Prague, Czech Republic, October 4-6, 1998
    Fazies und Biostratigraphie der Weissenbachalm-Gosau bei Bad Aussee - Vorläufige Ergebnisse. 3. Österreichisches Sedimentologen - Treffen Seewalchen am Attersee; 14. November 1998
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
    GIS Brno 1998
    GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Magmatism and Rift basin Evolution - UNESCO IGCP Workshop and Final Session, Liblice, Czech Republic, September, 1998
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Pedologické dny 1998
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Posouzení astrologické předpovědi na léto 1998
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
    Seismicity in the Vogtland/Western Bohemia earthquake region between 1962 and 1998
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zur geologischen Entwicklung des Teplá-Kristallins und des Marienbader Komplexes (Böhmische Masse). (Excursion I am 18.April 1998)
Seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998