Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    1999
Monografie
    1st Conference Advances on Natural Hazards Mitigation. Experiences from Europe and Japan. Athens, 3-4 November, Santorini, 5-7 November 1999. Programme, Abstrakts and Reports
    Abstracts of IUGG 1999
    The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Annual Meeting 1999
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    Book of Abstracts Euroclay 1999, Conference of the European Clay Groups Association
    Critical Loads, Copenhagen, 21-25 November 1999 - Abstracts
    Critical Loads Copenhagen 1999
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Synposium
    Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999
    EUROCLAY 1999
    Geochémia 1999 : zborník referátov
    Geological Society of America 1999 Annual Meeting and Exposition. Abstracts with Programs
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    International Symposium on the Ordovician System, ISOS Prague 1999, Post-Conference Fieldtrip, Excursion guide Barrandian
    Large-Scale Scientific Computations of Engineering and Environment Problems 2. Proceedings of the Second Workshop on "Large-Scale Scientific Computations" Sozopol, Bulgaria, June 2-6, 1999
    Mineralogical Society winter conference : mineralogy and the environment : 7-8 January 1999 Aberdeen
    Moravskoslezské paleozoikum 1999
    Moravskoslezské paleozoikum 1999: sborník abstraktů
    North Bohemian Field Trip 1999: Field Trip Guide
    Official Program of the 1999 AAPG Annual Convention
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    Pace Mid-term Review and 4th Pace Network Meeting, Copehagen Denmark, October 9-10. 1999
    Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 3rd Period (July 1, 1999 - June 30, 2000). IRSM CAS CZ, Prague
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1999
    Tagungsband zur 8. Jahrestagung in Gorlitz 1999 zum Hauptthema 'Westsudeten'
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Článek
    The 3rd Moravian geographical conference CONGEO ď99: regional prosperity and sustainability, Slavkov u Brna, Sptember /6-10./ 1999
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Country report for 1999. Czech Republic (Brno)
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
    The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
    The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on the geomagnetic field
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    The k-2 rupture model parametric study: example of the 1999 Athens earthquake
    Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004)
    Moment tensor of the 1999 Dead Sea calibration shot: limitations in the isotropic source retrieval without a detailed earth model
    Murchisonia gourvenneci, new name for Murchisonia oehlerti Blodgett, Frýda and Racheboeuf, 1999
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    North Bohemian Field Trip 1999: Field Trip Guide
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
    Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Position of the disastrous 1999 Puebla earthquake in the seismotectonic pattern of Mexico
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Resolution of non-double-couple components in the seismic moment tensor using regional networks-II: application to aftershocks of the 1999 M-w 7.4 Izmit earthquake
    The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
    The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Touchovicia n. nom. für Viniklaria Knobloch, 1999
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999)
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
Seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999