Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2003
Monografie
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    7 International Symposium Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy : Libraries-Archives-Museums : Museums and their collections : Leiden (The Netherlands), 19-23 May 2003. Programme and abstracts
    9. Kvartér 2003
    9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003
    9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings
    11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorini (Thera), Greece, 25-28 May 2003, Abstract Volume
    12th International Conference on Coal Science 2003
    22nd IAS Meeting of Sedimentology-Opatija 2003, Abstracts Book
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Begleitband zur Tagung Erde-Mensch-Kultur-Umwelt, 28. - 31. August 2003, Gmunden, Österreich
    CHISA 2003. Sborník 1
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Experimentální analýza napětí 2003
    Fall Meeting Program and Abstracts. 2003 AGU Fall Meeting
    Fossil Corals and Sponges : Proceedings of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, Graz 2003
    Geografie malých měst 2003
    Geologická bibliografie České republiky za roky 2002 a 2003 - Abstrakta + Doplňky
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
    GIC-18, Annual Meeting of the Geoscience Information Consortium, 15-19 June 2003, Prague, Czech Republic
    GIS ve státní správě Seč 2003
    Granitic Systems - State of the Art and Future Avenues, An International Symposium in Honor of Professor Ilmari Haapala, January 12-14, 2003, University of Helsinki, Helsinki - Finland, Abstract Volume
    Granitic Systems - State of the Art and Future Avenues, An International Symposium in Honor of Professor Ilmari Haapala, January 12-14, 2003, University of Helsinki, Helsinki - Finland, Abstract Volume
    Hutton Symposium V : the Origin of Granites and Related Rocks Japan 2003 : abstract with program
    Impact assessment of mining of beryl mineralization on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions, 63pp. Final Report for the year 2003
    ISRM 2003 - Technology Roadmap for Rock Mechanics. 10th Congress of the ISRM. 2
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2
    Large-Scale Scientific Computing. 4th International Conference, LSSC 2003 Sozopol, Bulgaria, June 4-8, 2003. Revised Papers
    LERM 2003 - International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts
    LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook
    LERM 2003 International symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Book of Abstracts
    LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook
    Matlab 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Minulosti Českého Švýcarska.(II). Sborník příspěvků historické konference 2003
    Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
    Moravskoslezské Paleozoikum 2003
    Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů
    Nečtiny 2003. IV. interdisciplinární seminář Možnosti a hranice růstu
    Numerical Mathematics and Advanced Applications. Proceedings of ENUMATH 2003 the 5th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Prague, August 2003
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Officiel Katalog der 40. Mineralientage München GEOFA Deutsche Geo-Fachmesse Fachhändlertag 31. October 2003
    Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu
    Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Proceedings - Internat. Conference on ?Groundwater in fractured rocks?, Sept. 15-19, 2003. Prague. 135-136, IHP-VI, Series on Groundwater 7. UNESCO
    Proceedings of EAN 2003
    Proceedings of the 11th International Symposium on Deformation Measurements, Santorini (Thera), Greece, 25-28 May 2003
    Proceedings of the IASTED International Conference on Biomechanics, 2003
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Regional Geography and its Applications. Papers of the 5th Moravian geographical conference CONGEO`03, Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic, September 15-19, 2003
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
    Říční krajina.Sborník příspěvků z konference Olomouc 2003
    Sanace 2003. Sborník přednášek
    Sardinia 2003 - Ninth International Waste Management and Landfill Symposium
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Speleofórum 2003
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03
    Termanal 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Článek
    2-D seismic tomographic and ray tracing modelling of the crustal structure across the Sudetes Mountains basin on SUDETES 2003 experiment data
    2-D velocity models of the upper crust in Western Bohemia from SUDETES 2003 seismic refraction experiment
    Alaskodiscus, a new name for the Ordovician bellerophontoidean gastropod Alaskadiscus Rohr, Frýda and Blodgett, 2003
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Devonian Correlation Table : supplements 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of the Bohemian Massif and the Western Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic data
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    Geomagnetically induced pipe-to-soil voltages in the Czech oil pipelines during October-November 2003
    Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)
    Guide. Pre-conference excursion to the southern Bohemia (Czech Republic). International conference on Groundwater in fractured rocks, Prague, 15-19 September 2003
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    Injection 2003 in HDR site Soultz-sous-Forets: microearthquake mechanisms and stress pattern
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Lithospheric structure of the Bohemian Massif and adjacent Variscan belt in central Europe based on profile S01 from the SUDETES 2003 experiment
    LUCA, or just a conserved Archaeon?: Comments on Xue et al. (2003)
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Shear vs. non-shear components in source mechanisms of microearthquakes induced in hydraulic fracturing experiment at the HDR site Soultz-sous-Forets (Alsace) in 2003
    SLICE 2003: Internationale Seismische Weitwinkel-Untersuchungen im Umfeld des Eger Riftes
    Small scale earthquake mechanisms induced by fluid injection at the enhanced geothermal system reservoir Soultz (Alsace) in 2003 using alternative source models
    Source mechanisms in the intense seismicity induced by fluids injection at the Soultz HDR site, Alsace, in 2003
    Source mechanisms of micro-earthquakes induced in a fluid injection experiment at the HDR site Soultz-sous-For?ts (Alsace) in 2003 and their temporal and spatial variations
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    SUDETES 2003 seismic experiment
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    Xylaspis n. nov., a new name for Spitsbergaspis Pernegre, 2003, not Spitsbergaspis Pribyl & Vanek, 1980
Seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003