Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2004
Monografie
    10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt
    10. pedologické dny 2004 na téma Pedodiverzita. Průvodce exkurzí
    14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic
    17. Celoštátny slnečný seminár, Stará Lesná 2004
    26th European Conference on Acoustic Emission Testing (EWGAE 2004)
    32nd IGC Florence 2004. Book of Abstracts. 1, Scientific Sessions: abstracts.
    32nd International Geological Congres, Florence - Italy, August 20-28, 2004: abstracts
    32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts
    66th EAGE Conference and Exhibition, Paris, France, 7 - 10 June 2004, Extended Abstracts
    2004 American Geophysical Union Fall Meeting
    AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots
    AAPG European region Conference with GSA, Ocrober 10-13, 2004, Official Program&Abstract Book
    Abstract volume of the Second International Maar Conference, 21-26 September 2004, Lajosmizse/Kecskemét, Hungary
    Abstracts of 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Lezyce, November 4-6, 2004
    Abstracts of the 1st International R User Conference, May 2004, Vienna, Austria
    Abstracts of The 32nd IGC Florence 2004 - Scientific Sessions
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts
    ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts
    Atmosférická depozice 2004
    Atmosférická depozice 2004. Sborník příspěvků
    Dimension Stone 2004. New Perspectives for a Traditional Building Material
    DIMENSION STONE 2004 (New perspectives for a traditional building material)
    Documenta geonica 2004
    Envikongres 2004 - Sekce zpracování nerostů
    Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference
    Experimntální analýza napětí 2004
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    GAC-MAC 2004, Book of Abstracts
    Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster
    Geochémia 2004
    Geochémia 2004, zborník referátov
    Geografie malých měst - Referáty ze semináře, konaného dne 24.června 2004 v Brně
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst. Referáty ze semináře, konaného 24. června 2004 v Brně
    Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Geometrie a počítačová grafika 2004
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif: opening meeting 2004 of the International Geoscience Programme IGCP 497 "The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives
    Groundwater Quality 2004
    Havrani / Pavel Houser ; [ilustrace Milan Fibiger]. -- 1. vyd.. -- Praha : Triton, 2004. -- 126 s. : il
    Hazard 2004. India. Tenth International Symposium on Natural and Human Induced Hazards and Third Workshop of the IUGG Commission on Geophysical Risk and Sustainability. Abstracts
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
    Ichnia 2004. First International Congress of Ichnology. Abstract Book
    Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
    Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
    International Workshop BASALTS 2004. Abstracts Volume & Excursion Guide
    International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks : Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004 : excursion guide & abstract volume
    International Workshop on Petrogenesis of Granulites & Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004. Excursion guide & abstract volume
    International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks, Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004 : Excursion guide and abstract volume
    Italia 2004. 32nd International Geological Congress
    Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Libro de Resúmenes de las XX Jornadas de Paleontología. Alcalá de Henares 2004
    Microscience 2004, International Conference and Exhibition, programme and abstracts
    Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book
    Mine Planning and Equipment Selection 2004
    Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004
    Minulosti Českého Švýcarska : sborník příspěvků historické konference 2004. 3
    Moravskoslezské paleozoikum 2004: sborník abstraktů
    Near Surface 2004 - 10th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics
    Pedologické dny 2004. Sborník z konference na téma PEDODIVERZITA
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
    Pittsburgh coal conference, Osaka/Japan, 2004
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Povodňové riziko ve speleologii - Holštejn, prosinec 2004
    Proceedings of Biomechanics of Man 2004
    Proceedings of Carbon 2004
    Proceedings of the 8th international symposium on pseudokarst : Teplý Vrch - Slovakia 2004
    Proceedings of WAM 2004
    Proceedings of Workshop of CTU 2004
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
    Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004
    Sborník 2004
    Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004
    Sborník abstraktů studentské geologické konference Brno 2004
    Scientific session abstracts, 32nd IGC - Florence 2004
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Speleofórum 2004
    Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2004 in cooperation with ACM SIGGRAPH and Eurographics. Conference Proceedings
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Studentská geologická konference 2004 - sborník abstraktů
    Svahové deformace a pseudokras 2004
    Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference
    Tapania 2004 - Nowe rozwiazania w zakresie profilaktyki tapaniowej i metanowej
    Third international conference on fog, fog collection and dew, 11- 15 October 2004, Cape Town, South Africa. Proceedings
    Warsaw Regional Forum 2004. Central and Eastern Europe: Changin spatioa Patterns of Human Activity. Programme, abstracts and Excurion Informantion
    World Congress of Malacology, Perth 2004, Western Australia, F. E. Wells (ed.)
    Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Článek
    Addendum (1) zu Basse & Weddige (2004): Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senckenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 87
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bioerosion Issue of Ichnos - Collection of Papers from the 4th International Bioerosion Workshop (Prague, August 30-September 3, 2004)
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Devonian Correlation Table : Supplements 2004
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Expedice NAMAK 2004 aneb Írán už nebude jako dřív?
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Iterative methods, preconditionning and numerical PDEs (IMET 2004). Preface
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
    Knižní ceny Magnesia Litera 2004 - nominace za naučnou literaturu
    Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Palaeomagnetic research of cave sediments in Slovenia in 2004
    Post seismic release slip observed after two earthquake swarms 2004 in West Bohemia
    Post-seismic slip of February 2004 swarm detected by satelite positioning technology
    Preface - Special Issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Preface - special issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšt' nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Report on national ICP IM activities in the Czech Republic 2004
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
    Short 2004 MT profile in the vicinity of TESZ
    Some aspects of application of the Wiechert-Herglotz method to refraction data from western Bohemia (2004)
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Discussion
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352) - Discussion
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research, 25 (2004) 329-352] - Reply.
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Upohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" [Cretaceous Research 25 (2004) 329-352] - Reply
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry./Cretaceous Research 25 (2004) 329-352)- Replay
    Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren
Seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
    Zpr. geol. Výzk. v r. 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004