Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2005
Monografie
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce005
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2nd International Symposium "Coleoid Cephalopods Through Time", Prague, September 26-28, 2005 : Short papers/Abstract volume
    2nd International Symposium "Coleoid Cephalopods through Time", Prague, September 26-28, 2005, Short papers / Abstract Volume
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Břevnov Abbey, Prague, Czech Republic, September 11-16, 2005 : abstracts
    The 7th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and adjacent areas. Abstracts. p. 15-16. Ramzová, November 2-5, 2005
    7th International Conference Acid Rain 2005 Abstracts (eds. Hunová I. et al.)
    7th International Conference on Acid Deposition ?ACID RAIN 2005?, Prague, Czech Republic, June 12-17, 2005, Conference Abstract, Eds. Hůnová, I., Ostatnická, J., Dostálová, Z., Navrátil, T
    11. Kvartér 2005
    11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt
    12. International Scientific-technical Conference Natural Mining Hazards 2005. Sublevel Mining-Mining Hazards
    52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005
    Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop "Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas", Ramzová 2-5 November, 2005
    Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop "Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas"Ramzová 2-5 November, 2005
    Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition. Conference Abstracts
    Biuletyn pokonferencyjny : Konferencja Klodzko-Orlicka 2005
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2005
    ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology.
    Eurock 2005 - Impact of Human Activity on the Geological Environment
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings
    European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry WINTER 2005
    Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen 2005 : Abstracts
    Final Programme & Abstract Book and CD ROM (full paper). 14th International Congress of Speleology, 21.-28. August 2005. Athens-Kalamos
    Geochémia 2005, zborník referátov
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst 2005
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Górnicze zagrozenia naturalne 2005 /12./. 12
    Historie a změny klimatu. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1
    Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
    Hydrologické dni 2005
    Hydrologie malého povodí 2005
    Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005
    IASPEI General Assembly, 2-8 October, 2005, Santiago-Chile
    IGCP 469 - Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments. Cardiff Meeting, April 14th-16th 2005
    IGCP 497: The Rheic Ocean - Its Origin, Evolution and Correlatives. Project Meeting: July 5th 2005, University of Portsmouth. Conference Abstracts and Programme
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka. 2005, Praha, 172 s
    Mechatronika 2005 : Proceedings of 8th International symposium on mechatronics
    Mikroelementy 2005
    Mikroelementy 2005. 39
    Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge : Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting, Beijing, China, 18 - 21 August 2005
    Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů
    MPES 2005 and CAMI 2005. Proceedings of the fourteenth international symposium on mine planning and equipment selection (MPES 2005) and fifth international conference on computer applications in the minerals industries (CAMI 2005)
    Na bruslích Českou republikou :nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin / Radek Mikuláš. -- Praha : Dokořán, 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ovzduší 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Parallel Processing and Applied Mathematics. 6th International Conference, PPAM 2005 Poznań, Poland, September 11-14,2005 Revised Selected Papers
    Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. 12th Congress R.C.M.N.S. - 6-11 September 2005, Vienna
    Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Proceedings of Eurock 2005
    Proceedings of the 2nd International Symposium Coleoid Cephalopods Through Time, Prague, 26-29 September, 2005
    Proceedings of the 10th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, June 21-25, 2005, University of Paisley, Scotland
    Proceedings of the International Conference on Coal Science and Technology, 2005
    Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV 2005)
    Proceedings of WORKSHOP 2005. Part B.
    Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics-Ultrasonics International 2005
    Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv.Zpráva o průběhu prací za 1.pololetí 2005
    Raziskava s področja geodezije in geofizike 2005. Zbornik predavanj
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005
    Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005
    Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů
    Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov
    Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005
    Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník Studentské geologické konference 2005
    Sborník studentské geologické konference Brno 2005
    Securing the future : international conference on mining and the environment, metals and energy recovery : proceedings : June 27-July 1, 2005, Skellefteå, Sweden
    Selected Papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Sixth International Conference on Geomorphology, Geomorphology in Regions of Environmental Contrasts, September 7-11, 2005 Zaragoza (Spain)
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Svahové deformace a pseudokras 2005
    Technical Computing Prague 2005
    Technical computing Prague 2005. 13th annual conference proceedings
    Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Článek
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
    Autodesk Map 3D 2005 podporuje digitální modelování terénu
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphishe Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der 'Ischler Brekzie' im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologosche Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 23 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 und 2006 uber mikromorphologische Untersuchungen von quartaren Boden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blattern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Comment to "qS-waves in a vicinity of the axis of symmetry of homogeneous transversely isotropic media", by M. Popov, G. F. Passos, and M. A. Botelho [Wave Motion 42 )2005) 191-201]
    Comment to "qS-waves in a vicinity of the axis of symmetry of homogeneous transversely isotropic media", by M. Popov, G.F. Passos, and M.A. Botelho [Wave Motion 42 (2005) 191-201]
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Expedice NAMAK 2005
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Moment tensors of mining tremors - detection tool of the mode of rock-mass fracturing: mechanism of deep events on October 24 and October 12, 2005 in Moab Khotsong mine, S. Africa
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Nové geomorfologické členění České republiky 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Radonové riziko-Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005
    Relative gravity measurement campaign during the 7th International Comparison of Absolute Gravimeters (2005)
    Reply to the comment on the paper "Grain size dependent potential for self generation of magnetic anomalies on Mars via thermoremanent magnetic acquisition and magnetic interaction of hematite and magnetite" by Gunther Kletetschka, Norman F. Ness, J.E.P. Connerney, M.H. Acuna, P.J. Wasilewski, Phys. Earth Planet. Inter. 148 (2005) 149-156, made by: Jafar Arkani-Hamed
    Report on the 2nd international meeting of the IUGS lower Cretaceous ammonite working group, the "Kilian Group" (Neuchâtel, Switzerland, 8 September 2005)
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    The Seventh GEOCHIM/UNESCO/SGA Postgraduate certificated training courses in geochemical exploration methods and their environmental applications - Prague and Dolni Rozinka, Czech Republic, September 5-10, 2005
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Zemětřesení o velikosti 3.3 na Hronovsku dne 25. října 2005
Seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005