Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2006
Monografie
    7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology
    12. KVARTÉR 2006
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
    21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres
    22nd Annual International Conference on Contaminated Soils, Sediments and Water 2006
    2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America, Abstracts with Programs
    2006 Philadelphia Annual Meeting (22-25 October 2006), Geological Society of America,Abstracts with Programs
    2006 Philadelphia Annual Meeting. Abstracts with Programs
    2006 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry
    Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt
    Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3-8 September, 2006, Geneva
    Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geology Annual Report 2006
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Aplimat 2006. Proceedings of the International Conference
    Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006)
    Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3
    Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts
    Biogeomon 2006. Book of Conference Abstracts
    Book of abstracts, Posters, GHGT-8, 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 19-22 June 2006 Trondheim, Norway
    Carboniferous Conference Cologne. From Platform to Basin, Sept. 4-10 2006. Kölner Forum für Geologie und Paläontologie, 15.
    CHISA 2006 : 17th international congress of chemical and process engineering : 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic. Summaries 3, Hydrodynamic Processes
    Databáze projektu Výběr polygonů na testovací lokalitě-2. etapa. Etapová zpráva za 1. pol. 2006
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Frontiers of High Performance Computing and Networking - ISPA 2006 Workshops
    Geochémia 2006
    Geochémia 2006, zborník referátov
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geological mapping at a scale of 1:50,000 in the Mongolian Altay (Zamtyn Nuruu area), 2006, Field Season Report
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geologische Zeitskala, stratigraphische Nomenklatur und Magnetostratigraphie.- In: Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.), Stratigraphie von Deutschland VI. Unterkarbon (Mississippium). : , 2006
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
    Górnicze zagrozenia naturalne 2006 /13./
    Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha 25. ledna 2006
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Human Biomechanics 2006
    ICP Information Newsletter, 2006 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry Abstracts
    Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts.
    INHIGEO Conference History of Quaternary Geology and Geomorphology : abstracts of papers : 28-29 July 2006, Vilnius, Lithuania
    International Conference BIOHYDROLOGY 2006, Impact of biological factors on soil hydrology
    International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, I
    International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, II
    Japan Geoscience Union Meeting 2006. Conference Abstracts
    Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5th World congress of biomechanics, Munich, Germany, 29 July - 4 August 2006
    Konference Orlico-Kladsko 2006
    MAFELAP 2006. Conference on the Mathematics of Finite Elements and Application. Abstracts
    Mechanical Engineering 2006
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    METAL 2006
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů
    Palaeozoic Palynology in space and time : CIMP general meeting 2006: book of abstracts
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
    Paleozoic palynology in space and time, CIMP General Meeting 2006
    Paleozoic palynology in space and time,CIMP General Meeting 2006
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
    Proccedings of the 2nd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006)
    Procedings of the 2nd International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006)
    Proceedings of International Workshop "Crystallography at high pressure - 2006.. Proceeding of VII. Conference "Physical-chemical and petrophysical researches
    Proceedings of the Conference Fractography 2006
    Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, 2006
    Report on the Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Riga, Latvia, 14-17 June , 2006
    Ročenka 2006.
    Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006
    Sborník abstraktů Konference o moravském paleozoiku, Brno, únor 2006
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006.
    The Second International Palaeontological Congress, Beijing, China 2006. Ancient Life and Modern Approaches
    Simposio international IV:Suelos, volcanicos, deteriorados de 1 al 8 de Julio 2006; ISVO´2006, IV International sympopsium on deteriorated volcanic soils (Use and Managment of Teptates, Talpetates, Canhahuas,Trumaos etc
    Speleofórum 2006, konference Kras 2006
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Studentská geologická konference 2006 - sborník abstraktů
    Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů
    Studentská geologická konfrence 2006, sborník abstraktů
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Summer Workshop of Applied Mechanics 2006
    Svahové deformace a pseudokras 2006
    Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference
    Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
    Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
    Technical computing Prague 2006. 14th annual conference proceedings
    Terrafirma, Pan-European ground motion hazard information service. Workshop 3 presentations (18-19 may 2006)
    Understanding the genesis of ore deposits to meet the demands of the 21st century: 12th Quadrennial IAGOD symposium 2006
    useR! 2006 Book of Abstracts
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
Článek
    3rd International Workshop on Ichnotaxonomy, Czech Republic, September 2006: summary of bioerosion-related topics
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006, Brno, Czech Republic
    Bericht 2005 und 2006 uber mikromorphologische Untersuchungen von quartaren Boden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blattern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Displacements registered around March 13, 2006 Vrbové earthquake M=3,2 (Western Carpathians)
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    EUREF Related Activities in the Czech Republic 2006 - 2007
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Expedice Namak 2006: za nejdelší solnou jeskyní světa
    Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
    Progress of palaeobotanical research in 2006 and 2007
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - Status 2006
    Research on waterjet in Institute of Geonics of the AS CR from 1990 to 2006
    Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Special Issue BIOGEOCHEMISTRY OF FORESTED ECOSYSTEMS Selected papers from BIOGEOMON, the 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour, held at the University of California, Santa Cruz, on June 25-30, 2006 Preface
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
Seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
    Geoscience Research Reports for 2006, Czech Geological Survey, Prague.
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006