Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2007
Monografie
    1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts
    1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
    2nd Report on the progress of work of the CGS expedition in the Eastern Azarbayjan Province during 2nd Field Campaign from the 19th of November to the 17th of Decmeber 2007
    3. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic, Proceedings and excursion guide
    6th Polish Micropalaeontological Workshop MIKRO-2007, June 18-20, 2007, Gdańsk. Abstracts
    8. paleontologická konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, jún 2007
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
    13. Kvartér 2007
    13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE 18. - 21.června 2007 Lednice
    20th Colloquium on Latin American Earth Sciences : Kiel, Germany, 11 - 13 April 2007 : abstracts
    Abstract book TECHNART 2007 (Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage Research)
    Abstracts. 8th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamic of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Klodzko, Poland, March 29-31, 2007
    Abstracts Book. The 2007 International Geohazards Week. 5-9 November 2007, ESA-ESRIN frascatiRome, Italy
    AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007
    Aplikovaná optika a mikroskopie 2007
    Applied Mechanics 2007. 9th International Scientific Conference
    Arbeitstagung 2007 der Geologischen Bundesanstalt : Blatt 67 Grünau im Almtal und Blatt 47 Ried im Innkreis : Linz 7.-11. Mai 2007
    Arbeitstagung 2007 der Geologischen Bundesanstalt Blatt 67 Grünau im Almtal und Blatt 47 Ried im Innkreis: Beiträge zur Geologie Oberösterreichs (Umschlagtitel) (Taschenbuch). Book of Proceedings and Abstracts
    Arbeitstagung 2007 Geologischen Bundesanstalt Blatt 67 Grünau im Almtal und Blatt 47 Ried im Innkreis
    Bryozoan Studies 2007
    CHISA 2007
    Congress of the International Society for Rock Mechanics (ISRM 2007) /11./ Proceedings. The Second Half Century of Rock Mechanics
    Critical Loads of Nitrogen and Dynamic Modelling, CCE Progress Report 2007
    Czech Geological Survey Annual Report 2007
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
    CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide
    CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
    Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007
    EGU 2007 - General Assembly, Vienna, abstracts
    EUROMAT 2007
    European Aerosol Conference 2007
    Experimentální analýza napětí 2007
    Extractive Industry and the Environment in the Central Europe EIECE 2007
    GCG 2007. Geometry and Computer Graphics. Sborník příspěvků mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice /27./
    Geo-Pomerania Szczecin 2007: Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Géologie de la France, 2007, 2 (special volume to the meeting "Mechanics of Variscan Orogeny")
    Géologie de la France(Geology of France and surrounding areas): Mechanics of Variscan Orogeny: a modern view on orogenic research, special meeting of French and Czech Geological Societies, 13-15th September 2007, Orléans, France
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04118, 2007 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-04118 European Geosciences Union 2007
    Giacomo Meyerbeer: Le Proph?te. Edition - Konzeption - Rezeption. Bericht zum Internationalen Kongress 13.-16. Mai 2007 Folkwang Hochschule Essen-Werden.
    HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL 92: 1280 Suppl. 1, JUN 2007
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5
    IGCP 469 Meeting in Leiden, October 15-18, 2007, Abstracts
    IGCP Project 649 Birmingham Meeting 2007 - ABSTRACTS
    INHIGEO Meeting 2007: The Historical Relationship Between Geology and Religion. Abstracts and Field Guides
    Inproforum 2007
    International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts
    International ichnofabric workshop 2007
    IUGG, 24th General Assembly 2.-13. 7. 2007, Perugia, Italy
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007.
    Konferencija Kłodzko-Orlicka 2007
    Konferencja Klodzko - Orlicka 2007
    London 2007, 69th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2007. Proceedings
    Lunar and Planetary Science XXXVIII papers presented at the Thirty-eighth Lunar and Planetary Science Conference : March 12-16, 2007
    Das Meeting der Paläontologische Gesellschaft in Freiberg, September, 2007, Kurzfassungen
    Měníme podnebí :minulost a budoucnost klimatických změn. -- Praha : Dokořán, 2007
    Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře
    metody geografického výzkumu - přehled abstraktů z konference konané v Plzni v termínu 7.-8.11. 2007
    Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
    Moravskoslezské paleozoikum 2007
    Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů
    Moravskoslezské paleozoiukum 2007. Sborník abstraktů
    Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Palaeobotany - contributions to the evolution of plants and vegetation : (recognizing the contribution of Zlatko Kvaček on the occasion of his 70th year) : [28-29th June 2007]
    Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century : proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wrocław, October 2007, 11-13
    pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
    Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007
    Proceedings of SPIE - Remote Sensing 2007, Vol. 6749 - Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology
    Proceedings of the International Symposium on Landslide Risk Analysis and Sustainable Disaster Management (IPL 2007)
    Sanace 2007. Sborník přednášek
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstrakt 13. Kvartér 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník Konference ANSYSYS 2007. Část I. - CFD/FSI
    Sborník Konference ISSS 2. - 3. 4. 2007 Hradec Králové
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Speleofórum 2007
    Speleofórum 2007. Ročník 26
    Statistical Enviromental Yearbook of the Czech Republic 2007
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Subcommisson on devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land sea Interaction, Eureka NV 9-17 Sep 2007, Program and Abstracts
    Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.)
    Svahové deformace a pseudokras 2007: Elektronický sborník abstraktů a prezentací
    Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference
    Technical computing Prague 2007. 15th annual conference proceedings
    Time in karst : selected papers and abstracts ofthe symposium held March 14 through 18, 2007, Postojna, Slovenia
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2007
    VENTS 2007
    VENTS 2007 Turnov - Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky: Abstracts and excursion guide
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Volcanic and Magmatic Studies Group, Winter Meeting, St Anne´s College, Oxford: 4-5 January, 2007
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
    Warsaw Regional Forum 2007. Contemporary Dilemmas of Spatial Development in Europe. Proceedings
    XVI International Congress on Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24 2007
    XVI International Congress on the Carboniferous and Permian, Abstracts, June 21-24, 2007
    Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007
    Zakládání staveb 2007
    Zakládání staveb Brno 2007
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1985-1996 a 2007: Povodí Moravy
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    AIG 7, Abstract Volume, 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Stellenbosch, South Africa, September, 10-14, 2007
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über Revisionsarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der Geologischen Bundesanstalt
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    EUREF Related Activities in the Czech Republic 2006 - 2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    The January 2007 windstorm and its impact on microseisms observed in the Czech Republic
    Konference VENTS 2007 v Turnově - Sedmihorky
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
    Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
    Namak 2007: expanze na nové solné pně
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Palaeomagnetic research of cave sediments in Slovenia in 2007
    Palaeomagnetic research of cave sediments in Slovenia in 2007
    Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
    Progress of palaeobotanical research in 2006 and 2007
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Pécs, October 2007
    Seismic activity in the Czech Republic in 2007
    Seismic activity in the Czech Republic in 2007
    Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007
    Snižují vyšší teploty odpar? : Co vypadá logicky, nemusí být pravda - omyl IPCC 2007
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    VENTS 2007 meeting in Turnov - Sedmihorky, 15 th - 19 June 2007. Excursion Guide - volcanic activity in the Karkonozse-Piedmont Basin
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
Seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007