Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2008
Monografie
    9th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Náchod, November 12-15, 2008
    The 9th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamicsof the Sudeten and Adjacent areas, Náchod, November 12-15, 2008, Abstracts
    9th Palaeontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008
    9th Paleontological Confeence, Warszawa, 10-11 October 2008, Abstracts
    9th Paleontological Conference Warszawa, 10-11 October 2008
    9th Paleontological Conference Warszawa, 10-11 October 2008, Abstracts
    11th Coal Geology Conference, Prague 2008, Volume of Abstracts
    11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-11), September 14-19, 2008, Rome
    12th International Palynological Congress (IPC-XII)/8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC), Bonn, 30 August-5 September 2008, Terra Nostra 2008/2, Abstract Volume, Abstract No. 588.
    14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008
    14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
    33r International Geological Congress 6-14 August 2008, Oslo Norway
    33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko)
    33rd International Geological, Congress, Oslo 2008, 6-14 August
    Abstract book and the intra-congress field trip guidebook : ICHNIA 2008, the Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008
    Abstract volume : 26th Regional Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS), SEPM-CES Sediment 2008 meeting, 23. Sedimentologen-Treffen : Bochum, Germany, September 1-3.2008
    Abstracts 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008
    ANSYS 2008
    Archaeological soil micromorphology : contributions to the Archaeological Soil Micromorphology Working Group Meeting 3rd to 5th April 2008
    Atherosklerosa 2008 : diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku : Praha 10.-12. září 2008
    ATHEROSKLEROSA 2008: diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Book of contributions of International scientific conference "Experimental Stress Analysis 2008" /46./
    Book of Contributions of 46th International Scientific Conference "EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008"
    Cambelové dni 2008
    Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
    Collection of Abstracts from the Congress Slope Tectonics 2008, 15th-16th February 2008
    Congress Slope-Tectonics 2008, Lausanne, February 15th-16th, 2008
    Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Defektoskopie 2008 : 38. mezinárodní konference a výstava : sborník příspěvků
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
    EGU general Assembly 2008 - Geophysical Research Abstracts, vol.10
    EGU Geophysical Research Abstracts 10, EGU General Assembly 2008
    ESBME 2008 - 6th European Symposium on Biomedical Engineering
    European Aerosol Conference 2008
    European Geoscience Union, Abstracts, 2008
    Eurosoil 2008, Book of Abstract
    Eurosoil 2008, Book of abstracts
    EWGAE - Kraków 2008 : proceedings of the 28-th European Conference on Acoustic Emission Testing
    EWGAE ? Kraków 2008 Proceedings of The 28-th European Conference on Acoustic Emission Testing
    Extended Abstracts & Exhibitors´ Catalogue, 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
    Extended Abstracts & Exhibitors´ Catalogue, 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma, s. P013. EAGE. Houten, The Netherlands
    Fault zones: Structure, Geomechanics and Fluid Flow. 16th-18th September 2008, The Geological Society, Burlington House, Piccadilly, London
    Field workshop 2008 IGCP 499-UNESCO "Devonian Land-Sea Interaction, Evolution of Ecosystems and Climate" (DEVEC) : abstracts
    Geo-Sympozjum Mlodych Badaczy Silesia 2008 - Nowe trendy w Naukach o Ziemi
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Geodny Liberec 2008
    Geologia 2008
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
    Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./
    Górnicze zagrozenia naturalne 2008. 7
    GTR-02 Geological mapping using satellite techniques, 33rd International Geological Congress Oslo 2008, CD-ROM
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
    Hydrologie malého povodí 2008
    IAVCEI 2008 - General Assembly, August 11-22, 2008
    In Colegio de geólogos, Direccion de geologia y minas, San José, Costa Rica: Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica
    International Conference "Development of Early Paleozoic Biodiversity: Role of Biotic and Abiotic Factors, and Event Correlation", Moscow, Russia, 26-28 JUne, 2008
    International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics, YORSGET, 1.7. - 3.7. 2008, University of Oviedo (Universidad de Oviedo), Oviedo. Programme and Extended Abstracts, p. 657-660
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Japan Geoscience Union Meeting 2008
    Joint Annual Meeting of LEAG-ICEUM-SRR (2008)
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference o geometrii a grafice /28./ Sborník příspěvků 2008
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Memoria: Programa y resúmenes, IX Congreso Geológico de América Central y VI Congreso geológico Nacional, 02-04 Julio, 2008, San José, Costa Rica
    Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky
    Metakaolin 2008
    Mine Closure 2008
    Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic
    Mine Water and the Environment. Proceedings of the IMWA Congress 2008 /10./
    Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008
    Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: Evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 workshop Smolenice, Slovak republic, April 8-10 2008
    Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 Workshop, Smolenice, Slovak Republic, April 8th - 10th 2008
    Monitoring of atmospheric precipitation at NPBS : annual report 2008
    Moravskoslezské paleozoikum 2008 : sborník abstraktů
    Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Paleontological Workshop Held in Honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. : (9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
    Ph.D. Workshop 2008. Proceedings
    Polní Geotechnické Metody 2008
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
    Proceedings of Human Biomechanics 2008
    Proceedings of the 6th International Conference on Gas Hydrates (ICGH 2008)
    Proceedings of the Joint Symposium "Measuring the Changes" - the FIG 13th Symposium on Deformation Measurement and Analysis and the IAG 4th Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering - Lisbon, Portugal, 12-15 May 2008
    Regenerace měst 2008 : lidé a místa
    Reotrib 2008 - kvalita paliv a maziv
    Rome 2008. 70th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008. Extended abstract & exhibitors' catalogue
    Rome 2008. 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 Abstracts : extended abstracts CD-ROM
    Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt
    Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./
    Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008.
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments"
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    SGEM 2008. International Scientfic Conference /8./. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection
    Skládkový workshop Liberec - Zittau 2008
    SlovTec 08, 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) and 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Upohlav, Slovakia, 23-26 April 2008
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Technical computing Prague 2008. 16th annual conference proceedings
    Technical computing Prague 2008. Annual Conference Proceedings/16./
    Terra nostra 2008/2, IPC-XII / IOPC-XIII Bonn, Germany 2008 Abstract volume
    Third VENTS Field workshop, May, 15th to 18th, 2008, Abstract volume and Field guide on the Late Paleozoic magmatic evolution of Saxony
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků
    Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
    Větrná energie v ČR 2008
    Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference
    Volume of abstracts, 11th Coal Geology Conference, May 26 to 30, 2008, Charles University in Prague, Faculty of Science
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
    World Tunnel Congress 2008 - Proceedings
    XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008
    YORSGET 2008
    Zakládání staveb 36, 2008
    Zakládání staveb Brno 2008
    Zborník prednášok z mezinárodnej konferencie Argenti fodina 2008 - Banská Štiavnica 3. - 5. 9. 2008
    Zborník príspevkov z konferencie CAMBELOVE DNI 2008. GEOCHÉMIA-ZÁKLADNÁ A APLIKOVANÁ GEOVEDA. II ročník
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
    Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
Článek
    The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network
    The 2008 West Bohemia earthquake swarm in the light of the WEBNET network
    Autodesk 3D Forum 2008
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über paläobotanische Untersuchungen der Flora der Gosau-Gruppe von Jainzen NW von Bad Ischl auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2008 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau-Gruppe des Kohlbachgrabens nördlich von St.Gilgen auf Blatt 65 Mondsee
    Bericht 2008 über Untersuchungen von Brachiopoden in den Raibler Schichten auf Blatt 65 Mondsee
    Bericht 2008 über Untersuchungen von Brachiopoden in den Raibler Schichten auf Blatt 65 Mondsee
    Comment on "Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe" by Schenk et al. (JGR 117 (2012), B07408)
    Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe
    Detection of high-frequency tensile vibrations of a fault during shear rupturing: observations from the 2008 West Bohemia swarm
    Deviata česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia : Varšava 11.-12. 10. 2008
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů
    Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008.
    Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
    High-resolution fault image from accurate locations and focal mechanisms of the 2008 swarm earthquakes in West Bohemia, Czech Republic
    Inhomogeneity of asteroid 2008 TC3 (Almahata Sitta meteorites) revealed through magnetic susceptibility measurements
    International conference "State of Geomorphological Research in the Year 2008"
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae)
    Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae)
    Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
    Principal earthquakes: Theory and observations from the 2008 West Bohemia swarm
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Report on the 3rd International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite Working Group, the "Kilian Group" (Vienna, Austria, 15th April 2008)
    Seismic activity in the Czech Republic in 2008
    Seismic activity in the Czech Republic in 2008
    Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Some possible correlation between electro-magnetic emission and seismic activity during West Bohemia 2008 earthquake swarm
    Tvarožná - Za školou. The results of 2008 excavation season
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season
    Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavating season.
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Změny v horním právu v roce 2008
Seriál
    Geologia 2008
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
    Zpřístupněné jeskyně 2008 - ročenka Správy jeskyní České republiky