Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2009
Monografie
    6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, BIOGEOMON 2009
    6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009, Conference Programme and Abstracts
    6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute
    7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG), 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), HUNTEK 2009, 13-16 May 2009
    15. kvartér 2009
    15. kvartér 2009 : sborník abstrakt
    27th Meeting of IAS 2009, Alghero Italy, Book of Abstracts
    Abstract of 27th IAS Meeting of Sedimentology 2009, Alghero
    AMIREG 2009 /3./ International Conference: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management
    Ansys 2009
    Aprochem 2009
    Biogeomon 2009, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour
    Conference Proceedings of the 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2009. 1.
    Construmat 2009 /15./
    Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
    Documenta Geonica 2009. 2
    Expanded abstracts of the11th International Congress of the Brazilian Geophysical Society and EXPOGEF 2009
    Experimental Stress Analysis 2009, Proceedings. 47
    GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63
    GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse ; regionale und angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa ; Kurzfassungen der Vorträge und Poster, Abstracts
    GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse-Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : 161. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften : 30.9.-02.10.2009 Dresden : Exkursionführer. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; Heft 241
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
    Górnicze zagrozenia naturalne 2009 /16./. 4/2
    Granulites and Granulites 2009 conference, Hruba skala, Czech Republic
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
    HUNKTEK 2009, Proceedings of the 7th Meeting of the Central Europian Tectonic Studies Group (CETG) and 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Pécs, Hungary, 13-16 May 2009
    IAGA 2009 : abstract book
    IDEAS 2009
    Interdisciplinary Studies on Ancient Stone Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009)
    International Conference on Computational Methods in Tunnelling EURO:TUN 2009
    Joint 61st ICCP/26th meeting, Gramado/Porto Alegre/Brazil, September 19th-26th 2009, Advances in Organic Petrology and Organic Geochemistry. Program and Abstracts
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Kvartér 2009 /15./ Sborník abstraktů
    Metakaolin 2009
    Mine Closure 2009
    The Mining Příbram Symposium 2009, the International Section Geoethic, Proceedings Volume
    Modelling 2009
    Modelování v mechanice 2009. Sborník příspěvků
    Moravskoslezské paleozoikum 2009. Sborník abstraktů
    NANOCON 2009 - 1st Conference with International Participation
    Nördliche Kalkalpen in der Umgebung Salzburgs (Exkursion H am 17. April 2009)
    Nové trendy - nové nápady 2009
    Ochrana ovzdušia 2009. Zborník
    Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru?
    Ovzduší 2009
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Peška, J. 2009: Protoúnětické pohřebiště z Pavlova.
    Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Proceedings of ITA-AITES World Tunnel Congress 2009: Safe Tunneling for the City and for the Environment
    Proceedings of the 7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Pécs, Hungary, 13-16 May 2009
    Proceedings of the Conference Granulites & Granulites 2009, Hrubá Skála, 13-15 July 2009
    Proceedings of the International Symposium SINOROCK 2009
    San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
    Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv
    Sborník přednášek Sanace 2009
    Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace
    Sborník referátů a prezentací z konference Svahové deformace a pseudokras 2009
    Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
    Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften - GeoDresden 2009 - Geologie der Böhmischen Masse
    Sdružení knihoven České republiky. Rok 2009
    Section about South Bohemian granulite massifs in Granulites and Granulites 2009 excursion guide
    Sediment 2009 - Abstract and field guide
    SGEM 2009: 9TH International multidisciplinary scientific geoconference, vol 1, Conference proceedings - Modern management of mine producing, geology and environmental protection
    SGEM 2009. International Multidisciplinary Scientific GeoConference /9./ - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection. Conference Proceedings
    SiMoNA 2009 - Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
    Smart Science for Exploration and Mining. Proceedings of the Tenth Biennial SGA Meeting, Townsville, 2009
    Society for the Preservation of Natural History Collections, 24th Annual Meeting, 6-11 July 2009 Leiden, The Netherlands. Bridging Continents New Initiatives and Perspectives in Natural History Collections. Abstracts and Outline Programme
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
    Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
    Sympozium GIS Ostrava 2009
    Technical computing Prague 2009. 17th annual conference proceedings
    Technika ochrany prostredia TOP 2009
    Vodní paprsek 2009
    Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
    Workshop 09 : 18th annual CTU University-wide seminar : [in Prague from 16th to 20th February, 2009]
    Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Článek
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Bericht 2009 über Untersuchungen unterjurassischer Brachiopoden auf Blatt 65 Mondsee
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    GIS Ostrava 2009. Kdo nebyl, není gisákem
    New species of Longodromitidae Schweitzer and Feldmann, 2009, from the Ernstbrunn Formation, Late Jurassic (Tithonian), Austria
    Nördliche Kalkalpen der Umgebung Salzburgs (Exkursion H am 17. April 2009)
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Seismic activity in the Czech Republic in 2009
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Stav ptactva České republiky 2009
    A tephra ash from the Alaskan Mt. Redoubt 4 April 2009 eruption reached Prague in twelve days
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009