Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2010
Monografie
    11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010
    The 15th Field Conference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group. International Subcommission on Cambrian Stratigraphy 4-11 June 2010. Abstracts and Excursion Guide
    16. kvartér 2010
    2010 IGCP 580 Meeting Applications of Magnetic Susceptibility on Paleozoic Rocks, 28th November - 4th December 2010, Guilin, China. Meeting Programme and Abstracts
    Abstract, 2010 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 13-17 Dec
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Articles of the First international symposium on medical geology,Geological Survey of Iran, 14-16 June 2010
    Bioklima 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    CIMP Newsletter Summer 2010 No. 77
    Datovanie 2010. Zborník abstraktov
    EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts
    International Paleontological congress, London, 2010, 28.6-3.7
    Měrná vodivost v povrchových vodách v letech 2008 - 2010: Povodí Berounky
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
    Povodně v České republice v roce 2010
    Proceedings of Hyperspectral 2010 Workshop
    Processes and Technologies for a Sustainable Energy, Ischia, June 27-30, 2010
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Progress in the Modelling of Critical Thresholds and Dynamic Modelling, including Impacts on Vegetation in Europe, CCE Status Report 2010
    Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
    Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010
    Speleofórum 2010
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide
    VI. letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26.června 2010). Excursion guide
    Water-Rock Interaction, 13th International Symposium Proceedings, Guanajuato, Mexico, 16-20 August 2010
    Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Článek
    Comment on Dörr and Zulauf: Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99: 299-325
    Increase of annual and seasonal air temperatures in the Czech Republic during 1961 - 2010
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Revision of the type material of the Pliocene species Prolagus bilobus Heller, 1936 (Mammalia, Lagomorpha), with comments on the taxonomic validity of P. osmolskae Fostowicz-Frelik, 2010
    Seismic activity in the Czech Republic in 2010
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Upper crustal structure of the western Corinth Gulf, Greece, inferred from arrival times of the January 2010 earthquake sequence
    Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010