Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    2012
Monografie
    The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic ABSTRACTS
    The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic EXCURSION GUIDE
    The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic MID-CONFERENCE FIELD TRIP GUIDE
    The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July-4th July 2012, Prague, Czech Republic ABSTRACTS
    7éme Symposium Morphométrie et Evolution des Formes - Lyon, 24 et 25 mai 2012
    74th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012
    AGU Fall Meeting, San Francisco, Calif., 3-7 Dec. 2012
    ArchaeoMontan 2012. Erkunden - Erfassen - Erforschen / Výzkum - Evidence - Interpretace Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26.
    ArchaeoMontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum - Evidence - Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012
    Asteroids, Comets, Meteors (2012)
    Bioclimate 2012 - "Bioclimatology of Ecosystems". International scientific conference. Conference proceedings.
    BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts
    Book of Abstracts : 6th Mid-European Clay Conference (MECC'12), September 4-9, 2012, Průhonice. Informátor Nr. 49
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Environmental, structural and stratigraphical evolution of Western Carpathians, 8th Conference 2012, Abstract book
    Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of Western Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th-7th December
    European Mineralogical Conference 2012. Vol. 1
    European Mineralogical Conference 2012
    European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2012. 22th Slovak-Czech Spectroscopic Conference
    Eurosoil 2012 - 4th International Congress Abstracts, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012
    IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 'Remote Sensing for a Dynamic Earth', IGARSS 2012 proceedings
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
    International Conference of the Geologische Vereinigung and Sediment, September 23-28, 2012, Hamburg, Germany, Abstract Volume
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Mineral commodity summaries of the Czech Republic 2013 (Statistical data to 2012)
    Moravskoslezské paleozoikum 2012
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
    Mössbauer spectroscopy in materials science - 2012 : proceedings of the International Conference MSMS-12, Olomouc, Czech Republic, 11-15 June 2012
    Můj kousek Země 2012
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    PANGEO AUSTRIA 2012 Abstracts
    Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov
    Polar Ecology Conference 2012
    Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012
    Proceedings of the 34th International Geological Congress 2012 : 5-10 August 2012, Brisbane, Australia
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    Sandstone landscapes : diversity, ecology and conservation : proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Kudowa Zdrój (Poland), 25-28 April 2012
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Speciální betony 2012. Betony v extrémních podmínkách - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    TopFuel 2012: Reactor Fuel Performance
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
    Výzkum v podzemí 2012 : sborník abstraktů
    Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics
    Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012
Článek
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7-8, 2012
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Bericht 2012 über Untersuchungen von unterjurassischen Brachiopoden auf Blatt 65 Mondsee
    Chemical recovery of scidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance
    Comment on "Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe" by Schenk et al. (JGR 117 (2012), B07408)
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Seismic activity in the Czech Republic in 2012
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    TRILO 2012: horké novinky z prvohor
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012