Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    21
Monografie
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    19. sjezd ČGS Geografie na prahu 21. století
    21. aktiv o čistotě vody v řece Moravě
    Advancing Rock mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21 Century
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Český kras 21
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Geografie na prahu 21. století
    Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich - Schwerpunkt Blatt 21 Horn
    Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava
    IUGG 21 General Assembly. Abstracts
    Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge : Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting, Beijing, China, 18 - 21 August 2005
    Mineral Deposits at the Beginning of the 21 Century.Proceedings of the Joint Sixt Biennial SGA-SEG Meeting
    Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století
    Proceedings 21 st Annual International Pittsburgh Coal Conference
    Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník příspěvků 21. ročníku konference
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 21
    Speleo 21
    Téma pro 21. století. Kulturní krajina aneb proč ji chránit?
    Voda - strategická surovina pro 21. století
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
Článek
    21. Generální konference Evropské geofyzikální společnosti
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    Bericht 1993 über die mikromorphologische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 9 Retz und 22 Hollabrunn und vergleichende Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn, 38 Krems und 40 Stockerau
    Bericht 1993 und 1994 über die Bearbeitung fossiler Mollusken aus ausgewählten Lösskomplexen auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 1994 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1996 über mikromorphologische und stratigraphische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1996 über quartärgeologische Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 23 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 und 2006 uber mikromorphologische Untersuchungen von quartaren Boden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blattern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století
    Geoekologie do 21. století
    Influence of geological substrate on streamwater chemistry - examination of 21 catchments in western Bohemia
    Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96)
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerudní suroviny v 21. století
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Paleopedologický výzkum na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Pohár na víno č. k. 21, Ciborium č. k. 201, Nádoba na chlazení nápojů č. k. 202, Hlavička dýmky, č. k. 253, Tabatěrka č. k. 255, Košík č. k. 261, Zástěna, č. k. 437, Souprava šperků č. k. 459, Pár náušnic s korálem č. k. 470, Prsten s korálem č. k. 471.
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
Seriál
    21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
    Era 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21