Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    24-12
Monografie
    geologická mapa 24-12 Letovice
    hydrogeologická mapa 24-12 Letovice
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-12
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Jevíčko 24-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Letovice 24-12, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-12 Letovice
Článek
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)