Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    25-33
Monografie
    hydrogeologická mapa 25-33 Uherské Headiště
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Uherské Hradiště 25-33, 1 : 50 000
Článek
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště