Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    25-41-05
Monografie
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-05 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahu, 25-41-05 Velké Karlovice
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-41-05 Velké Karlovice