Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    27
Monografie
    14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008
    Absracts of 6th International Cretaceous Symposium August 27 to September 4, 2000, Vienna, Austria
    Book of Abstracts and Papers, 27 General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000
    International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, I
    International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, II
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Palynologické a geologické vyhodnocení vrtu Čej 27
    Palynologické vyhodnocení vrtu Čej 27 v hloubkovém intervalu 1-2 m
    Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb
    Speleo. 27
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    XVth International Congress on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Proceedings / Comptes-rendus / Sitzungsberichte, Istanbul, Turkey, 27 - 31 August 2001
Článek
    27. Mezinárodní geofyzikální sympozium
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    The Krakatau volcano 125 years after the catastrophic eruption (August 27, 1883)
    The Krakatau volcano 125 years after the catastrophic eruption (August 27, 1883)
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
Seriál
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27