Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    27-29
Monografie
    Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty
    From plains to shield: the making of a continent´s interior : Saskatoon 2002, May 27-29
    Geological Association of Canada - Mineralogical Association of Canada joint annual meeting with Society of Economic Geologists, May 27-29 Mai 1991, Toronto. Program with Abstracts. Volume 16
    Global Boundary Events : An Interdisciplinary Conference, Kielce - Poland, September 27-29, 1993 : Abstracts
    Global Boundary Events : An Interdisciplinary Conference, Kielce - Poland, September 27-29, 1993 : Excursion Guidebook
Článek
    CEC Project MeFISSt - Field trip in the Langhe Hills (November 27-29, 1994)