Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    30
Monografie
    12th International Palynological Congress (IPC-XII)/8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC), Bonn, 30 August-5 September 2008, Terra Nostra 2008/2, Abstract Volume, Abstract No. 588.
    30. konference Zakládání staveb
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
    Amatérské jeskyně. 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky
    Annals of the Geological Survey of Egypt. Proceedings of International conference 30 years cooperation
    ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku
    Fortschritte in der Metallographie (Berichte der 10. International Metallographie-Tagung Leoben, Montanuniversitat Leoben). Sonderband 30, Praktische Metallografie.
    GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63
    Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
    Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii
    Progress Report on ASPELEA Project, 1st period (October 1, 1997 - September 30, 1998)
    Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 3rd Period (July 1, 1999 - June 30, 2000). IRSM CAS CZ, Prague
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006.
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Speleo. 30
    Volume of abstracts, 11th Coal Geology Conference, May 26 to 30, 2008, Charles University in Prague, Faculty of Science
Článek
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    30 let organizace Moravský kras
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    30 rokov činnosti Baníckeho ústavu
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
    Čeká nás 30 let extrémů!
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Geologie '86 : výstava k 30. výročí československo-sovětské spolupráce v geologii
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Sedimentary evidence of landscape and climate history for the last 30 ka in the Krkonoše Mountains, Czech republic
    Stručný prehľad 30. ročnej histórie naftového priemyslu na východnom Slovensku