Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    32-21
Monografie
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Prachatice 32-21 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Prachatice 32-21, 1 : 50 000
Článek
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)