Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    33
Monografie
    33. International Geological Congress. Abstract CD-ROM
    33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko)
    97th Annual Meeting of The Geological Society of America, 3361, GSA Abstracts with Programs Vol. 33, No. 3, A-53, BTH 3
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    Sborník 33. konference EAN'95
    Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95"
    Sborník příspěvků 33. konference o geometrii a grafice
Článek
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    Informace o 33. fóru pro nerudy
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)