Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    3D
Monografie
    AMS 3D
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Lecture notes to the third workshop on 3D modelling of seismic waves generation, propagation and their inversion
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Seismic Waves in Complex 3D Structures
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
Článek
    3D and 4D high resolution microgravity - case stories from mining and geoengineering
    3D Grid Decompositions and Nonconformity Problem
    3D heterogeneous staggered-grid finite-difference modeling of seismic motion with volume harmonic and arithmetic averaging of elastic moduli and densities
    3D Hybrid Ray-FD and DWN-FD Seismic Modeling for Simple Models Containing Complex Local Structures
    3D hybrid ray-FD and DWN-FD seismic modelling for simple models containing complex local structures
    3D inversion of the VSP travel times for anisotropic media with hexagonal symmetry
    3D Modeling of an NATM Tunnel in High K0 Clay Using Two Different Constitutive Models
    3D monitoring of active tectonic structures
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant
    3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant cross section
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    3D seismic travel time surveying - a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site)
    3D seismic travel time surveying a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site)
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    3D structure of the Earth's crust beneath the northern part of the Bohemian Massif
    3D structured meshes for the FEM
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    3D velocity distribution of P- and S-waves in a biotite gneiss, measured in oil as the pressure medium: Comparison with velocity measurements in a multi-anvil pressure apparatus and with texture-based calculated data
    3D Visibility of 4D Convex Polyhedra
    Acoustic and elastodynamic 3D Green's functions for isotropic media with a weak velocity gradient
    Analysis of 3D structures in GIS
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
    Autodesk 3D Forum 2008
    Autodesk Map 3D 2005 podporuje digitální modelování terénu
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Convergence-confinement method for simulating NATM tunnels evaluated by comparison with full 3D simulations
    Creating of 3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m
    Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy)
    Direct measurement of 3D elastic anisotropy on rocks from the Ivrea zone (Southern Alps, NW Italy)
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Dotazovací systém pro 3D konečněprvkovou analýzu
    Fully automated measurement of anisotropy of magnetic susceptibility using 3D rotator
    Fully automated measurement of field-dependent AMS using MFK1-FA Kappabridge equipped with 3D rotator
    Generator of 2D and 3D structured meshes for FEM
    Generator of 2D and 3D structured meshes for FEM
    Goldberg-like Decompositions and Voxel Representation of 3D Space
    A grid-spectral method of the solution of the 3D kinematic geodynamo with the inner core
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    Konformné 3D štrukturované rozklady
    Mantle fabric of western Bohemian Massif (central Europe) constrained by 3D seismic P and S anisotropy
    Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Nonconformity problem in 3D Grid decomposition
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Optimisation of parameters for simulating a NATM tunnel in stiff clays based on a 3D model of exploratory adit
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    A parallel CG solver for FE analysis of 3D problems in geomechanics
    Possibilities of using geological and geophysical data to create a 3D structural model of Upper Silesia Coal Basin
    Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli
    Problém nekonformity 3D štrukturovaných rozkladov a jeho riešenie
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Rendering of 3D seismic model
    Rendering of 3D seismic model
    Semiregular Grids in 2D and 3D
    Shape from focus: Fully automated 3D reconstruction and visualization of microscopic objects
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
    Validation of 3D synthetic seismograms based on the ray-Born approximation
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Voxelová reprezentácia v kontexte Goldbergovych rozkladov 3D priestoru
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní