Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    88
Monografie
    Bicentennial Gold 88 : Melbourne, Victoria, May 16-20, 1988 : extended abstracts, poster programme ; volume 1. Geological Society of Australia abstracts series ; no. 23
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
Článek
    5. sympózium TATARAMAN '88
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Expedice Troms '88
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Symposium Bicentennial gold '88