Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    93
Monografie
    3rd International Workshop CIFT 93. Pre-proceedings
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch
    CAD - FEM Users'Meeting 93
    Computer Graphics 93
    Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek
    Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek
    Fifth International Fuzzy Systems Association World Congress 93. 1
    Geomechanics `93
    Geomechanics 93. Strata mechanics /Numerical methods/ Water jet cutting/ mechanical rock disintegration
    Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    MEPP 93. International Seminar on Diagnostics and Control through Neural. Interpretations of Fuzzy Sets. Proceedings. 2
    MICRO CAD-SYSTEM 93. Application of Computer assisted Methods in technical Practice. Proceedings of the International Scientific Conference. I/5, Special section of the Faculty of Mechanical Engineering.
    Rockbursts and Seismicity in Mines `93
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
Článek
    Bericht 1995-1996 über paläontologische Untersuchungen an der Brachiopodenfauna des Hierlatzkalkes auf dem Blättern 66 Gmunden, 93 Berchtesgaden, 96 Bad Ischl, 97 Mitterndorf und 98 Liezen
    Bericht 1995-1996 uber palaontologische Untersuchungen an der Brachiopodenfauna des Hierlatzkaltes auf den Blattern 66 Gmunden, 93 Berchtesgaden, 96 Bad Ischl, 97 Mitterndorf und 98 Liezen
    Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration