Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Aš
Monografie
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Aš 11-11, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11 - 11 Aš
Článek
    Ferroan kesterite from Vernéřov, near Aš, western Bohemia, Czechoslovakia
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)