Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Abstrakt
Monografie
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce005
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter
    3. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    8th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. Sbírka abstrakt
    10. KVARTÉR 2004. Sborník abstrakt
    11. KVARTÉR - Sborník abstrakt
    11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
    14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt
    15. kvartér 2009 : sborník abstrakt
    18. kvartér : sborník abstrakt
    19. kvartér : sborník abstrakt
    19. Kvartér. Sborník abstrakt
    50. sjezd chemických společností (Sborník abstrakt příspěvků)
    Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt
    Abstracts, Geodynamical Hazard Associated with Large Dams. Sbírka abstrakt
    Abstracts, Geodynamics Hazard Associated with Large Dams. Sbírka abstrakt
    Abstracts, The 29 General Assembly of the International Asssociation of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). Sbírka abstrakt
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Konference 14. Kvartér 2008, Sborník abstrakt
    Konference 15. Kvartér 2009, Sborník abstrakt
    Niva z multidisciplinárního pohledu IV., sborník rozšířených abstrakt,
    Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstrakt
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti
    Sborník abstrakt 13. Kvartér 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 3.Sjezdu České geol. spol
    Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR
Článek
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
    Fosílne a recentné biotopy Austrálie, ich flóra a fauna : (abstrakt přednášky)
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    MODEL PODLOŽÍ KULMU - STŘÍTEŽ NAD LUDINOU. Abstrakt přednášky
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Stratigraphy of the Last Glacial in the view of fossil mammals (Abstrakt)
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)