Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Abstrakty
Monografie
    . Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympozia Magurka 2000
    Abstrakty k příspěvkům o geologických a archeologických výzkumech v oblasti Geoparku Český ráj
    Abstrakty Mineralogicko-petrologického sympózia Magurka 2000
    Abstrakty, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Polskie Towarzystwo Geologiczne
    Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Krajina - maska přírody? Krajina v estetické perspektivě : abstrakty příspěvků
    Mineralogico-petrologické Sympózium Magurka '2000, Program, Abstrakty, Exkurzný sprievodca
    Moravskoslezské paleozoikum 2001, abstrakty referátů,
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou