Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Adsorpční
Článek
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika