Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Aktivit
Monografie
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
Článek
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd