Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Akustické
Článek
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin
    Tepelná degradace polymerních pojiv pro tvrdé akustické obklady