Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Akustických
Článek
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem