Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Algoritmus
Článek
    Hledání lokálního maxima funkce algoritmus "postup06"
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Paralelní algoritmus modifikované Newmarkovy metody v dynamice rotorů
    Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08"
    Řešení soustavy nelineárních rovnic, algoritmus "POSTUP01"