Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Alpských
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Markovice a Horky u Čáslavi - klasické lokality zeolitů v alpských žilách
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava