Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Alternativa
Monografie
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
Článek
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Geopolymer - alternativa cementu
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí