Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Alterovaných
Článek
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové
    Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí