Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analýze
Monografie
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
Článek
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
    Development of methods to collect and analyze gasoline range (C5-C12) hydrocarbons from seabed sediments as indicators of subsurface hydrocarbon generation and entrapment
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    K tektonické analýze orogenů
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků
    Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Software package to analyze structural tectonic data
    Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze