Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analogie
Článek
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací