Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Anizotropie
Monografie
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
Článek
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Anizotropie a nehomogenita litosféry a astenosféry
    Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky
    Anizotropie rychlosti v mělké seismice
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy)
    Seismická anizotropie litosféry jako zápis historie vzniku a vývoje kontinentů
    Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry