Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Anizotropním
Článek
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru