Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Anorganické
Monografie
    Anorganické materiály v historii malířských technik
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
Článek
    Anorganické polymery
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu