Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Antigyra
Článek
    Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic)