Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Aparatura
Monografie
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC4
Článek
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
    Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
    Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC