Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Areál
Článek
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Ice thickness, areal and volumetric changes of Davies Dome and Whisky Glacier (James Ross Island, Antarctic Peninsula) in 1979-2006
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky Shales (Lower Cambrian, Barrandian areal)
    Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
    Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two contrasting magma types in late-variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných