Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Arkózách
Článek
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů