Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Asanačně
Článek
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR