Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Atómovej
Článek
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode